Szlachetna Paczka 2018


09.01.2019 13:09
Szlachetna Paczka 2018
Szlachetna Paczka 2018
Społeczność Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku po raz kolejny włączyła się w projekt Szlachetnej Paczki, idei przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom.
Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy, czy zmienią swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem. W tym roku wspólnie przygotowaliśmy paczkę dla jednej rodziny, odpowiadając na jej najważniejsze potrzeby. Ofiarowaliśmy przede wszystkim żywność i środki czystości. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół Technicznych za zaangażowanie w akcję i pomoc najbardziej potrzebującym.
Przygotowała: mgr Elżbieta Górska, opiekun szkolnego Koła PCK i wolontariatu.