Krzysztof Kamil Baczyński – setna rocznica urodzin


10.02.2021 20:32
Krzysztof Kamil Baczyński – setna rocznica urodzin

W 2021 roku przypada 100 rocznica urodzin wybitnego twórcy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił go jednym z Patronów roku 2021. W uchwale sejmowej możemy przeczytać: „W uznaniu zasług K.K. Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Z tej okazji Zespół Szkół Technicznych przystąpił do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Baczyński”,  którego celem jest uczczenie i upamiętnienie twórcy w 100. rocznicę urodzin poety. W związku z realizacją projektu przedstawiamy wydarzenia, które planujemy zrealizować w naszej szkole.

Działania w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku:
Luty: „Niebo złote Ci otworzę…” – Walentynki z Baczyńskim
Marzec: fotograficzna interpretacja cytatu
Kwiecień: biuletyn powstańczy informujący o twórczości i śmierci Baczyńskiego
Czerwiec: montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości poety

Cele projektu: wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów, promowanie wartości czytelnictwa i literatury, stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, postrzeganie i propagowanie czytania jako przyjemności, kształtowanie postawy wrażliwości na teksty kultury oraz rozwijanie u uczniów kompetencji fotograficznych, polonistycznych i historycznych.

Szkolnymi koordynatorami projektu są nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze: mgr Magdalena Wojciechowska i mgr Katarzyna Trząsalska.  Do projektu włączeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, a także nauczyciele języka polskiego, historii oraz fotografii.